Παρουσίαση Network Bridge της dCS

H Orpheus Audio σε συνεργασία με τo Studio HiFi Diapason και με Εκπρόσωπο της dCS σας καλεί στην παρουσίαση του Network Bridge της dCS την Πέμπτη 22/3 και ώρα 18:00 στο χώρο του Studio HiFi Diapason

Η παρουσίαση θα γίνει με το DAC Vivaldi της dCS με αρχεία που θα μεταφέρει ο εκπρόσωπος της dCS μέσω δικτύου.

Το Network Bridge της dCS λειτουργεί ως μια κομψά απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της ψηφιακής σας μουσικής και του DAC. Η πλατφόρμα υλικού στο Network Bridge σάς επιτρέπει να μεταφέρετε αρχεία μουσικής υψηλής ανάλυσης από αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, συνδεδεμένες μονάδες USB, υπηρεσίες online streaming καθώς και συσκευές Apple μέσω του Apple Airplay, εκπέμποντας τέλειο ήχο απευθείας στο DAC.

Η εφαρμογή Network Bridge βασίζεται στην ίδια ροή δικτύου και στην τεχνολογία εφαρμογών που χρησιμοποιείται στη σειρά Vivaldi της dCS – παρέχοντας μια έξυπνη διεπαφή για να οργανώσετε γρήγορα και εύκολα ολόκληρη τη ψηφιακή σας μουσική βιβλιοθήκη.

Σχεδιασμένο για απλότητα, μια μοναδική, ισχυρή πλατφόρμα FPGA είναι η καρδιά της μονάδας και η γέφυρα του δικτύου Roon ™ είναι έτοιμη, υποστηρίζοντας επίσης υπηρεσίες ροής όπως το TIDAL ™ και το Spotify ™.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία με τα υψηλότερα πρότυπα, το κομψό πλαίσιο του Network Bridge χρησιμοποιεί αλουμίνιο κατεργασμένο με αεροδιαστημική μηχανική για τη μείωση των ηχητικών μηχανικών δονήσεων και των μαγνητικών επιδράσεων.

Comments

Write a comment

*

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!

Send this to a friend

▷ Other ReviewsVehicles   Show Cars   Motorbikes   Scooters   Bicycles   Rims & Tires   Luxury BoatsFashion   Sunglasses   Luxury Watches   Luxury Purses   Jeans Wear   High Heels   Kinis Swimwear   Perfumes   Jewellery   Cosmetics   Shaving Helpers   Fashion Hats   Modeling TipsFooding   Chef Club   Fooding Helpers   Coktails & LiquorsSports   Sport Shoes   Fitness & Detox   Golf Gear   Racquets   Hiking & Trek Gear   Diving Equipment   Ski Gear   Snowboards   Surf Boards   Rollers & SkatesEntertainment   DIY Guides   Zik Instruments   Published Books   Music Albums   Cine Movies   Trading Helpers   Make Money   Fishing Equipment   Paintball Supplies   Trading Card Games   Telescopes   Knives   Vapes   GameplaysHigh Tech   Flat Screens   Tech Devices   Camera Lenses   Audio HiFi   Printers   USB Devices   PC Hardware   Network Gear   Cloud Servers   Software Helpers   Programmer Helpers   Mobile Apps   Hearing AidsHome   Home Furniture   Home Appliances   Tools Workshop   Beddings   Floor Layings   Barbecues   Aquarium Gear   Safe Boxes   Office Supplies   Security Locks   Cleaning ProductsKids   Baby Strollers   Child Car Seats   Remote ControlledTravel   Luggages & Bags   Airlines Seats   Hotel Rooms   Fun Trips   Cruise Ships   Mexico Tours